Home > Achievements > Our Illustrious Alumni

Our Illustrious Alumni

TEO WEN PIN.jpg Chan Zheng Qi.jpg Liu Shuen Wei.png Noe Noe Su Aung.png Tan Qiuyi.png
Zhang Hongjie.png Lim Jing Kai.png Oh Ying Jie.png KellyKhiew.png ABalakumaran.png


Articles

Read about Ms Lim Xin Chelsea, an ex-Beattyian who exemplified Creativity and Passion.

Read about Ms Chua Hui Min, an ex-Beattyian who exemplified Committment and Passion.

Read about Mr David Hoe, an ex-Beattyian who exemplified Committment and Care.

Read about Mr Vincent Poon, an ex-Beattyian who exemplified Passion and Lifelong-learning.